Młodzi i cholesterol

Im wcześniej otrzymasz leczenie na wysoki poziom cholesterolu, tym lepiej. Badacze przeprowadzający nowe badanie Lancet uważają, że więcej młodych ludzi powinno sprawdzić poziom cholesterolu.

Poziom cholesterolu

Wszyscy dorośli w wieku powyżej 25 lat powinni wiedzieć, jaki jest ich poziom cholesterolu, abyś mógł zmienić styl życia lub przyjmować leki chroniące przed zawałem serca lub udarem mózgu w późniejszym życiu. Taka jest opinia naukowców prowadzących badanie opublikowane w czasopiśmie The Lancet.
Dlatego uważają, że znajomość ryzyka chorób sercowo-naczyniowych we wczesnym okresie życia może pomóc w ochronie przed chorobami w późniejszym okresie.

Silne połączenie

Badanie obejmuje prawie 400 000 osób z 19 krajów w 38 długoterminowych badaniach kohortowych. Uwzględniono tylko osoby, które nie miały choroby sercowo-naczyniowej na początku badania.
Badacze zbadali poziom cholesterolu uczestników, którzy zostali włączeni do badań, ustalili, jak długo uczestniczyli w badaniach i czy mieli zawał serca lub udar. Następnie ocenili związek między złym cholesterolem a ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu, dostosowując dane do czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki.
Naukowcy odkryli silną korelację między niskim poziomem cholesterolu a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych od wczesnej dorosłości i 40 lat lub dłużej.

Wyniki

NHS.uk dokonuje przeglądu badania i pisze, że wysoki poziom cholesterolu był u młodszych osób związany z wyższym względnym ryzykiem chorób serca. Podczas gdy u osób starszych bezwzględne ryzyko zawału serca lub udaru mózgu w krótkim okresie było wyższe.
Ryzyko bezwzględne to ogólne ryzyko, że coś się wydarzy, natomiast ryzyko względne to ryzyko w porównaniu z ryzykiem innych osób.

Ryzyko zaczyna się wcześniej niż oczekiwano

Dlatego naukowcy doszli do wniosku, że wysoki poziom cholesterolu zwiększa ryzyko zawału serca lub udaru mózgu w perspektywie długoterminowej i że to zwiększone ryzyko zaczyna się w młodym wieku – wcześniej niż oczekiwano.
Uważają, że ludzie powinni zbadać swój cholesterol w wieku 20 lub 30 lat, aby mogli rozważyć, czy powinni podjąć działania w celu jego obniżenia.

Zobacz więcej na zperspektywymamy.pl

Redakcja dietetyknawalizkach.pl